1920x500-crop-90-bannerall

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

 Darmowy Program PIT

Szanowni Państwo!

 

Będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli wybiorą Państwo naszą Fundację, Organizację Pożytku Publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS – 0000035780, aby przekazać 1 % swojego podatku.

 

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

 

1. Sprawdź, czy możesz przekazać 1% podatku organizacjom

 

1% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom:

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
  • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku. 

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 na podstawie PIT -u otrzymanego z ZUS. Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie podatku przez pracodawcę nie mają możliwości przekazania 1%.

 

2. Wybrać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcemy przekazać 1 %


Wykaz organizacji, którym podatnicy mogą przekazać 1% przy rozliczeniach dostępny jest na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Fundacja Mielnica znajduje się na liście organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.

 
3. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym

 

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja.
Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy.
 

4. Złożyć zeznanie podatkowe i zapłacić podatek

 

Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.