ZnakUniiEuropejskiejLogo 04otwiera się w nowym oknie

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

KRS 0000035780 do pobrania

 odpis aktualny z KRS

 

STATUT FUNDACJI MIELNICA

 images/Statut_Fundacji_Mielnica_01102015_aktualny.pdf