ZnakUniiEuropejskiejLogo 04otwiera się w nowym oknie

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Fundacja MIELNICA powstała dnia 16 sierpnia 1988 roku z inicjatywy i założyciela Dr Piotra Janaszka (zm. w 1998r.) i Andrzeja Obalskiego - fundatorów.

Fundacja Mielnica jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego, jedną z pierwszych Fundacji w Polsce, która powstała w celu niesienia kompleksowej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Celem Fundacji jest wszechstronna działalność na rzecz propagowania idei rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz dorosłych, promocja i realizacja różnych form kompleksowej rehabilitacji (społecznej, zawodowej i medycznej).

Fundacja Mielnica stwarza osobom niepełnosprawnym możliwość kształcenia, rozwijania własnych zainteresowań, rehabilitacji, wypoczynku, sportu i turystyki, uzyskania pracy i radzenia sobie w codziennych sytuacjach. Podejmuje też różne działania, których celem jest kształtowanie właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych w naszym społeczeństwie.

 

Podstawowe formy działalności:

 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Koninie powstał w 1993 roku i był jednym z pierwszych w Polsce. Otacza opieką 55 osób niepełnosprawnych z terenu Konina. Zajęcia odbywają się w pracowniach: informatyki, krawieckiej, artystycznej, technicznej, ekologicznej, rewalidacyjnej, ogrodniczo-artystycznej, terapii życia codziennego oraz gospodarstwa domowego.

 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielnicy Dużej, gm. Skulsk przyjmuje każdego dnia 30 osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich. Działa na tej samej zasadzie, jak WTZ w Koninie. Uruchomiony został w 1997 roku. Zajęcia odbywają się w pracowniach: artystycznej, gospodarstwa domowego, komputerowej, ogrodniczej, technicznej i umiejętności społecznych.

 • Środowiskowy Dom Samopomocy im. Doktora Piotra Janaszka rozpoczął działalność we wrześniu 1999 roku w Koninie. W zajęciach uczestniczy 35 osób z terenu powiatu i miasta, które są przygotowywane do uczestnictwa w życiu społecznym. Oprócz terapii w poszczególnych pracowniach (techniczna, krawiecko-ogrodnicza, artystyczna i gospodarstwa domowego), zajęcia prowadzi pedagog, logopeda, fizjoterapeuta oraz prowadzone są zajęcia informatyczne.

 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Zygmuntowie gm. Skulsk rozpoczął dałalność we wrześniu 2014 roku. OREW jest odpowiedzią na potrzeby dziecka głęboko niepełnosprawnego, proponuje szeroką gamę oddziaływań edukacyjnych i kompleksową, bezpłatną rehabilitację. Jest placówką przeznaczoną dla wychowanków od 3 do 25 roku życia spełniających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

 • Zakład Pracy Chronionej Fundacji Mielnica w Koninie powstał w 1992 roku w Koninie. Zatrudnia 40 osób niepełnosprawnych, cała załoga liczy 41 osoby.Zakład produkuje odzież roboczą wysokiej jakości, którą sprzedaje na terenie całego kraju.

 • Ośrodek  Rehabilitacji  Fundacji  Mielnica - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej powstał w marcu 1999 roku - z działem fizjoterapii i poradnią dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

 • Gospodarstwo Agroturystyczno - Pomocnicze Fundacji Mielnica zostało uruchomione w 2003 roku. Posiada bazę noclegową dla 25 osób, w której organizowane są m.in.: biwaki oraz spotkania.

 • Szkolenia dla instruktorów terapii zajęciowej organizowane są przez Fundację Mielnica od 1993 roku. Do tej pory z oferty naszego ośrodka szkoleniowego skorzystało ponad sześciuset terapeutów z całej Polski. Gościliśmy pracowników z warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, szkół medycznych, domów pomocy społecznej, wolontariuszy. Gospodarstwo Agroturystyczno - Pomocnicze oraz Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Mielnica w Mielnicy Dużej to miejsca, w których od kilku lat odbywają się szkolenia dla instruktorów terapii zajęciowej. Prowadzimy dwustopniowe kursy: podstawowy i doskonalący.

 • Biwak dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi organizowany jest cyklicznie w wakacje. Biwak jest jedyną formą wypoczynku dla przebywających na nim mam lub ojców z dziećmi, ale nie tylko. Biwak trwa tydzień, podczas którego są prowadzone dla dzieci zajęcia rehabilitacyjne, hipoterapia, a dla rodziców spotkania seminaryjne z różnymi specjalistami (psycholog, pracownik socjalny, logopeda, rehabilitant, terapeuta zajęciowy itp.). Biwak odbywa się w Gospodarstwie Agroturystyczno-Pomocniczym Fundacji Mielnica w Mielnicy Dużej.

 • Spotkania artystyczne i sportowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnejodbywają się cyklicznie w wakacje. Turnusy trwają 1 tydzień. Uczestniczy w nich dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz niepełnosprawni artyści. Zajęcia artystyczne są prowadzone przez studentów i terapeutów, a sportowe przez przeszkolonych wolontariuszy. Ważnym elementem naszych spotkań jest zawsze integracja środowisk sprawnych i niepełnosprawnych. Spotkania odbywają się w Gospodarstwie Agroturystyczno-Pomocniczym Fundacji Mielnica w Mielnicy Dużej.

 • Piknik Integracyjny - Piłka na Plaży. Projekt obejmuje organizację rozgrywek w piłce siatkowej plażowej osób niepełnosprawnych. Miejscem rozgrywek jest plaża nad jeziorem Gopło w Mielnicy Dużej.

 • Integracyjny Festiwal Nauki. Projekt obejmuje konferencje naukową połączoną ze spotkaniem finałowym ogłoszonego konkursu. Projekt ten finansowany przez Zarząd Powiatu Konińskiego i Gminę Skulsk jest działaniem zmierzającym do  podniesienia poziomu zainteresowania nauką i zdobywaniem wiedzy, w celu jak najgłębszego poznania świata. Jest ono potrzebą zapisaną w ludzkiej naturze bez względu na poziom intelektualnego i fizycznego funkcjonowania.

 • Ogólnopolska Olimpiada Umiejętności Osób Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra Janaszka Abilimpiada - impreza mająca na celu docenienie pracy i wyeksponowanie umiejętności zawodowych osób niepełnosprawnych, a także stworzenie możliwości rywalizacji osobom niepełnosprawnym.

 • Organizacja turnusów rehabilitacyjnych i imprez integracyjnych itp.

 

Pierwszą formą pomocy niepełnosprawnym na ziemi konińskiej były obozy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży, których pomysłodawcą i twórcą był Doktor Piotr Janaszek ówczesny prezes Towarzystwa Walki z Kalectwem.

Turnusy rehabilitacyjne organizowane są od ponad 30 lat. Pierwsze odbywały się w Słupcy i Giewartowie, a w 1981 roku letnią bazą rehabilitacyjną stała się Mielnica nad Gopłem.

Podczas turnusów rehabilitacyjnych (w latach 1981 – 2006) w Mielnicy nad Gopłem każdego lata wypoczywało około 250 osób niepełnosprawnych z kraju i zagranicy.

W późniejszym czasie turnusy rehabilitacyjne organizowane były w Zespole Placówek Wspierania Rodziny „SZANSA” w Kosewie gm. Ostrowite w Wielkopolsce oraz w Ośrodku KLARA w Wąsoszach gm. Ślesin. Każdego lata wypoczywało tam około 80 osób niepełnosprawnych.

Od 2017 roku miejscem organizacji turnusów rehabilitacyjnych jest Ośrodek Wypoczynkowy Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu, ul. Świerkowa 13/1 gmina Jeziora Wielkie województwo Kujawsko-Pomorskie..

Dzięki uprzejmości Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich i Spółki Interservis z Łodzi, Fundacja Mielnica w latach 1994 - 2003 prezentowała swoją działalność podczas Salonu Medycznego SALMED w Poznaniu i Targów REHABILITACJA w Łodzi.

Fundacja organizowała również sympozja naukowe dotyczące rehabilitacji dzieci i młodzieży, zaopatrzenia ortopedycznego, integracji i kształcenia społecznego, m.in. ''Warsztat terapii zajęciowej szansą dla niepełnosprawnych'' (Ślesin), ''Promocja polskiej rehabilitacji'' (SALMED Poznań), ''Motoryzacja inwalidów'' (SALMED Poznań) oraz Ogólnopolskie Przeglądy Filmów ''Żyją Wśród Nas''.

Fundacja Mielnica podejmuje wiele działań m.in. prowadziliśmy szkolenia pt. „Asystent języka migowego”, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, „Koncert dla Każdego”, w którym występowały znane osobistości - ministrowie, parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu, biznesmeni i menadżerowie, dyrektorzy szkół i instytucji, przedstawiciele mediów.

Wśród wielu działań podejmowanych przez Fundację na szczególną uwagę zasługują imprezy integracyjne. Największą z nich jest coroczna Olimpiada Umiejętności Osób Niepełnosprawnych - Abilimpiada, której pierwsza edycja odbyła się w 1997 roku. Pomysłodawcą i Twórcą ABILIMPIADY był Śp. Doktor Piotr Janaszek. Dla uczczenia pamięci tego wspaniałego Człowieka Abilimpiada w 1999 roku otrzymała Jego imię.

W 2000 roku w III edycji konkursu dla polskich organizacji pozarządowych ''Porządnie poza Rządem'' zorganizowanego przez Fundację im. Stefana Batorego Fundacja Mielnica otrzymała III nagrodę za organizowanie Ogólnopolskiej Olimpiady Umiejętności Osób Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra Janaszka Abilimpiada, za rozwiązania systemowe dotyczące niepełnosprawnych i konsekwentną kontynuację działalności, którą zapoczątkował Doktor Piotr Janaszek.

Nasza organizacja stara się szybko reagować na różne problemy i zagrożenia w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji rodzin z osobą niepełnosprawną.

Cieszy nas ogromnie fakt, iż jesteśmy postrzegani jako partner w realizacji wielu zadań w zakresie pomocy społecznej.

 

                                                                                                                                       Zarząd Fundacji Mielnica